Naujiena

2021 m. rugsėjo 08 d.

Antikorupcijos komisijos nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDIS
2021 m. rugsėjo 20 d. 15.00 val.

 

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 DARBOTVARKĖ

1. Dėl korupcijos rizikos veiksnių ir teisinio reguliavimo trūkumų vietos savivaldoje.
Pranešėjas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

2. Dėl viešųjų erdvių tvarkymo Ukmergės mieste.
Pranešėjas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

3. Dėl Antikorupcijos veiklos nuostatų Ukmergės rajono biudžetinėse įstaigose.
Pranešėjas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

4. Dėl Tarybos posėdžiui teikiamų klausimų svarstymo antikorupciniu požiūriu.
Pranešėjas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

5. Kiti klausimai.

 

Komisijos pirmininkas      Arvydas Pėšina