Naujiena

2021 m. lapkričio 08 d.

Antikorupcijos komisijos posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDIS

 2021 m. lapkričio 15 d. 15.00 val. 

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. 

DARBOTVARKĖ 

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybai teikiamų papildomų klausimų.
Pranešėjas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas. 

2. Dėl antikorupcijos dokumentų ir antikorupcijos padėties įvairiose Ukmergės rajono savivaldybei priklausančiose įmonėse ir įstaigose.
Pranešėjas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

3. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdžiui teikiamų klausimų svarstymo antikorupciniu požiūriu.
Pranešėjas – Arvydas Pėšina, Antikorupcijos komisijos pirmininkas.

4. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkas      Arvydas Pėšina