Naujiena

Išmoka bus mokama penkerius metus, kasmet ją mažinant 10 proc.
2022 m. Sausio 6 d.

Apsigyvenk Ukmergėje ir susigrąžink gyventojų pajamų mokesčio lengvatą!

Pernai spalio mėnesį Ukmergės rajono savivaldybės taryba patvirtino Ukmergės rajono gyventojų skaičiaus stabilizavimo ir augimo programą.

Viena iš šios programos priemonių – gyventojų pajamų mokesčio (GMP) lengvatos iki 50 proc. taikymas į Ukmergės rajoną atvykusiems gyventi ir naujai deklaravusiems čia savo gyvenamąją vietą asmenims, kurie  negyveno (nebuvo deklaravę gyvenamosios vietos Ukmergės rajono savivaldybėje) ne mažiau kaip trejus metus.

2021 m. gruodžio 29 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas šios priemonės taikymo tvarkos aprašas, kuris skelbia, kad:

  • tikslinė išmoka iki 50 proc. asmens metinio pajamų mokesčio dydžio, sumokėto per vienerius kalendorinius metus į Ukmergės rajono savivaldybės biudžetą nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų bus mokama penkerius metus, kasmet ją mažinant 10 proc.;
  • maksimali išmokos suma asmeniui negali viršyti 1000 Eur už vienerius kalendorinius metus;
  • išmoka skiriama asmeniui, Ukmergės rajono savivaldybėje deklaravusiam gyvenamąją vietą ir pragyvenusiam čia ne mažiau kaip pilnus kalendorinius metus ir pateikusiam Ukmergės rajono savivaldybės administracijai iki einamųjų metų liepos 1 d. prašymą, Valstybinės mokesčių inspekcijos priimtą ir patvirtintą pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusius metus, pažymą apie gyvenamąją vietą už praėjusius ir trejus ankstesnius metus, asmenį identifikuojančio dokumento kopiją;
  • kiekvienam visus reikalingus dokumentus pateikusiam asmeniui išmoka bus skaičiuojama individuliai, priklausomai nuo sumokėto pajamų mokesčio dydžio, pajamų mokesčio tarifo, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytos gyventojų pajamų mokesčio dalies ir kt.

Pavyzdžiui, jei asmuo per praėjusius metus gavo 19 200 Eur pajamų (po 1600 Eur per mėnesį), susijusių su darbo santykiais, ir jam buvo pritaikytas 2000 Eur neapmokestinamas pajamų dydis (NPD), tai pirmaisiais metais jis susigrąžins 828 Eur išmoką (I  = ((19200-2000) x 20 proc. x 48,12 proc. X 100 proc.) x 0,5 = 828)

Jei asmuo per praėjusius metus gavo 30 000 Eur pajamų (po 2500 Eur per mėnesį), susijusių su darbo santykiais, ir jam buvo pritaikytas 300 Eur NPD, tai jo išmoka pirmaisiais metais bus 1000 Eur  (I  = ((30000-300) x 20 proc. x 48,12 proc. X 100 proc.) x 0,5 = 1429 = 1000). Kadangi maksimali išmokos suma nustatyta 1000 Eur.

Skaičiavimo pavyzdžiuose panaudoti 2022 m. galiojantys dydžiai:

20 proc. - pajamų mokesčio tarifas apmokestinant gyventojo pajamas iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių;

48,12 proc. - Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus;

100 proc. - Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), reikalinga prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio apskaičiuoti;

Gyventojų pajamų mokesčio lengvatos taikymo asmenims, naujai deklaravusiems gyvenamąją vietą Ukmergės rajone, tvarkos aprašas ČIA (.docx)