Naujiena

2021 m. liepos 26 d.

Atlikta apšvitą patiriančių darbuotojų 2020 metais gautų apšvitos dozių analizė

Radiacinės saugos centro specialistai kasmet analizuoja apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojai) gautas metines apšvitos dozes ir atlieka darbuotojų gautų efektinių ir lygiaverčių dozių vertinimą.

Nuolat atliekami profesinės apšvitos dozių matavimai ir gautų efektinių bei lygiaverčių dozių vertinimo rezultatai padeda veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojams optimizuoti darbuotojų radiacinę saugą ir nustatyti, kokių radiacinės saugos priemonių reikia imtis, apsaugant juos nuo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro duomenimis, 2020 m. užregistruotos 5 894 darbuotojų metinės apšvitos dozės. Vidutinė metinė efektinė dozė buvo apie 0,32 mSv, tai sudarė apie 2 proc. nustatytos metinės ribinės efektinės dozės (20 mSv). Didesnes už 1 mSv (gyventojams nustatytą ribinę efektinę dozę) metines dozes gavo branduolinės energetikos darbuotojai, intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai bei šiems gydytojams padedantys operacinės slaugytojai, gydytojai ortopedai traumatologai, dirbantys su kilnojamais medicinos rentgeno diagnostikos aparatais, radiologijos technologai, dirbantys branduolinės medicinos srityje, veterinarijos gydytojai ir odontologai. Atskirų profesijų grupių didžiausios ir vidutinės metinės bendrosios efektinės dozės pateiktos paveikslėlyje.

1 pav.

1 pav. Atskirų profesijų grupių didžiausios ir vidutinės metinės bendrosios efektinės dozes

Kaip ir kiekvienais metais, didžiausias apšvitos dozes gavo branduolinės energetikos darbuotojai dėl išmontuojamoje Ignalinos atominėje elektrinėje atliekamų darbų ir dėl darbo specifikos – intervencinės radiologijos darbuotojai. Branduolinės energetikos darbuotojo užregistruota didžiausia efektinė dozė buvo 14,2 mSv. Didžiausia intervencinės radiologijos gydytojo gauta efektinė dozė siekė 11,1 mSv.

Vertinta darbuotojų, dėl darbo specifikos patiriančių netolygią viso kūno apšvitą, ne tik viso kūno, bet ir atskirų kūno dalių (galūnių ir akių) patirta apšvita. 2020 m. buvo matuojamos ir vertinamos 129 intervencinės radiologijos ir kardiologijos, branduolinės medicinos, spindulinės terapijos ir mokslo darbuotojų rankų apšvitos dozės. Didžiausia metinė rankos lygiavertė dozė 93,9 mSv buvo užregistruota intervencinės radiologijos procedūras atliekančiam gydytojui. Vadovaujantis Radiacinės saugos centro direktoriaus patvirtintomis rekomendacijomis, buvo įvertinta 202 darbuotojų akių patirta apšvita. Didžiausias akių apšvitos dozes gavo intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai. Jų akies lęšiuko vidutinė metinė lygiavertė dozė buvo apie 2,2 mSv, didžiausia – 14,5 mSv.

Atlikus darbuotojų metinių apšvitos dozių analizę ir vertinimą nustatyta, kad darbuotojų gautos viso kūno, akių ir galūnių metinės apšvitos dozės neviršijo Lietuvos teisės aktais nustatytų ribinių dozių. Tai rodo, kad veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojai tinkamai užtikrina darbuotojų radiacinę saugą.

Daugiau informacijos apie darbuotojų patirtą profesinę apšvitą galima surasti ataskaitoje.

 

Radiacinės saugos centras

Kalvarijų g. 153, Vilnius

LT-08352, Lietuva

Tel. (8 5) 236 1936