Naujiena

2020 m. lapkričio 09 d.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

NUOTOLINIS BIUDŽETO IR EKONOMINĖS PLĖTROS
KOMITETO POSĖDIS

2020 m. lapkričio 16 d. 14.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl investicijų ir naujų verslo subjektų pritraukimo galimybių į Ukmergės rajoną.
Pranešėja – Rima Boškevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja. 

2. Dėl Ukmergės rajone esančių žemės sklypų tinkamų verslo plėtrai.
Pranešėjai – Rima Boškevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja.
                  Artūras Sakalauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas.

3. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                                                        Kęstutis Zinkevičius