Naujiena

2020 m. lapkričio 27 d.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

NUOTOLINIS BIUDŽETO IR EKONOMINĖS PLĖTROS
KOMITETO POSĖDIS 

2020 m. gruodžio 7 d. 14.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projekto.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja. 

2. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                                        Kęstutis Zinkevičius