Naujiena

2021 m. sausio 04 d.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 NUOTOLINIS BIUDŽETO IR EKONOMINĖS PLĖTROS

KOMITETO POSĖDIS

 2021 m. sausio 11 d. 15.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

  

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projekto.

Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja. 

 

2. Kiti klausimai.

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                              Kęstutis Zinkevičius   


Galerija