Naujiena

Bus tvarkoma Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantė
2021 m. balandžio 01 d.

Bus tvarkoma Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantė

Š. m. kovo 29 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijai pasirašius rangos darbų sutartį su UAB „Daukasta“, bus pradėti Šventosios upės pakrantės sutvarkymo darbai.

Darbai bus atliekami pagal parengtą Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių, esančių tarp Vilniaus ir Žiedo gatvių, statybos techninį projektą (koreguojant parengtą Susisiekimo komunikacijų paskirties – gatvės, esančios tarp Vilniaus ir Žiedo g., statybos projektą), statinio projekto numeris CPO115141/20-679, projekto rengėjas AB Panevėžio statybos trestas, 2020 m. (toliau – TP). Siekiant kompleksiškai sutvarkyti Šventosios pakrantę Ukmergės mieste, teritorijos sutvarkymo projektas parengtas teritorijai nuo Vilniaus g. tilto iki Žiedo Gėlių g., šios teritorijos plotas apie 12,99 ha. Parengto kraštovaizdžio tvarkymo projekto sprendinius dėl lėšų stokos numatoma įgyvendinti etapais, atskiroms veikloms panaudojant skirtingų finansavimų šaltinių lėšas.

Šiame etape TP sprendinius numatoma įgyvendinti teritorijoje nuo Vilniaus g. tilto iki Ukmergės miesto vandenvietės. Darbai bus vykdomi įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus.

Dalis TP sprendinių bus įgyvendinta projekto „Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas“ lėšomis pagal 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2020 m. liepos 30 d. Projekto vertė – 346 910,39 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – Ukmergės miesto patrauklumo didinimas, sukuriant bendruomeninę erdvę Šventosios upės pakrantėje, pritaikytą pasyvaus ir aktyvaus laisvalaikio praleidimui. Projekto lėšomis bus įrengiama infrastuktūra – pėsčiųjų takas, poilsio zonos, apšvietimas, mažoji architektūra, krantinė prie tilto, tvarkomi želdynai. Įrengiamas takas pratęs dabar esantį taką aukščiau tilto ir įsilies į šiuo metu gyventojų pasivaikščiojimams naudojamą privažiavimą, besijungiantį su Žiedo g. Takas įrengiamas iš atsijų dangos, šlapesnėse vietose - pakeltas takas iš medžio kompozito dangos, tako forma atkartojanti upės vingius, palei taką pastatomi suoliukai. Įrengiamos bendruomeninės poilsio zonos - krantinė ties tiltu, išplatėjančioje tako vietoje įrengiama zona vaikams su žaidimams skirta įranga, vietomis piknikui. Infrastruktūra pritaikoma visoms gyventojų amžiaus ir socialinėms grupėms, neįgaliesiems.

Įgyvendinat projektą „Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas“ pagal 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ bus atliekami kraštovaizdžio formavimo darbai. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. balandžio 16 d., projekto vertė – 125 271,13 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti Šventosios upės pakrantės Ukmergės mieste kraštovaizdžio būklę, sustiprinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, pagerinti želdynų būklę, aplinkos kokybę, didinti teritorijos patrauklumą ir reprezentatyvumą, pritaikyti ją lankymui ir rekreacijai. Įgyvendinant projekto veiklas bus suformuotas Šventosios upės pakrantės kraštovaizdinis siluetas, atvertos panoramos, sutvarkyti želdynai, įrengta mažoji architektūra, apžvalgos aikštelė, kurios dėka gyventojai galės grožėtis upės vingiais ir sutvarkytu kraštovaizdžiu, stebėti vandens paukščius.

Tikimasi, kad sutvarkyta pakrantė taps traukos objektu, skirtu poilsiui, susibūrimams gamtoje, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė, padidės miesto patrauklumas.

Teritorijos dalis tarp nuo Ukmergės miesto vandenvietės iki Gėlių g. ir esamas kelias bus tvarkomi vėlesniais etapais, užtikrinus finansavimą iš savivaldybės biudžeto, ar kitų šaltinių.

Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus informacija

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa