Naujiena

Dalyvaukite jaunimo NVO poreikių Ukmergėje analizėje
2022 m. Gegužės 27 d.

Dalyvaukite jaunimo NVO poreikių Ukmergėje analizėje!

Ukmergės rajono savivaldybės administracija drauge su NVO taryba inicijuoja jaunimo NVO poreikių analizę.

Kviečiame užpildyti trumpą apklausą paspaudus šią nuorodą: https://bit.ly/3sZUDVL

Apklausos tikslas – pasiekti kiekvieną jauną (14-29 m.) Ukmergėje gyvenantį žmogų ir išsiaiškinti jaunimo matomas problemas jaunimo informavimo, infrastruktūros, esamą NVO, ypač jaunimo organizacijų, situaciją ir gyvybingumą, veiklų poreikį ir kryptis, plėtros galimybes.

Apklausos duomenys padės tiksliau numatyti nevyriausybinių organizacijų, ypač jaunimo organizacijų, veiklos kryptis aktyvinant ir pritraukiant Ukmergėje gyvenančius jaunus žmones į  organizacijas, numatyti NVO kompetencijų stiprinimo ir ugdymo turinį.

Apklausa organizuojama nuo gegužės 26 d. iki birželio 6 d.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Ačiū už bendradarbiavimą.