Naujiena

Dėl kultūros paveldo apskaitos 2020 m. planavimo
2020 m. lapkričio 10 d.

Dėl kultūros paveldo apskaitos 2020 m. planavimo

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2020-10-22 įsakymu Nr. Į-292 buvo pakeistas Kultūros paveldo centro 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas, patvirtintas Departamento direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 (toliau – Įsakymas).

Įsakymas papildytas kultūros vertybėmis, kurioms 2020 m. rengiama apskaitos dokumentacija.

Pateikiame susipažinti Įsakymą ir objektų, kurie papildė 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, sąrašą 

Kultūros paveldo departamento informacija