Naujiena

2022 m. gegužės 26 d.

Dėl siūlymo pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn: Hidrotechnikos statinys-užtvanka, esanti Samantonių k. Veprių sen., Ukmergės r.  (Nekilnojamojo turto registre neregistruotas), paskirtis-kita (pagalbinio ūkio).

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2023 m. gegužės 23 d.  kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Turto ir įmonių valdymo skyrių (Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, 28 kabinetas) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime minimą hidrotechnikos statinį - užtvanką.

 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius                Darius Varnas