Naujiena

2021 m. lapkričio 16 d.

Numatomas posėdis dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-93 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10.2. papunkčiu informuojame, kad 2021 m. lapkričio 19 d., 11 val. Ukmergės rajono savivaldybės I aukšto salėje, adresu: Kęstučio a. 3, Ukmergė, vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.

Numatoma Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio darbotvarkė:

  1. Konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.
  2. Supažindinimas su projektų vertinimo kriterijais.
  3. Supažindinimas su projekto vertinimo anketa.
  4. Supažindinimas su konkursui pateiktomis projektų paraiškomis.
  5. Supažindinimas su projektų atitikties formaliesiems kriterijams suvestine.
  6. Konkursui pateiktų projektų paraiškų pasidalijimas vertinimui tarp komisijos narių.
  7. Projektų vertinimo anketų pateikimo terminų aptarimas.