Naujiena

2022 m. Lapkričio 28 d.

Dėl UAB „Relektra“ planuojamos ūkinės veiklos Ukmergės rajone

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra) gavo UAB „Infraplanas“ parengtą UAB „Relektra“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – šešių vėjo elektrinių Miliukų vienkiemyje bei Miliaučiznos kaime (Pivonijos sen., Ukmergės raj.) statybos ir eksploatacijos informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo.  

  • PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Relektra“.
  • PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, pavadinimas: šešių vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija.
  • PŪV vieta: Miliukų vienkiemis ir Miliaučiznos kaimas ( Pivonijos sen., Ukmergės raj.).

Atrankos informacija paskelbta:

https://drive.google.com/file/d/1oRasJFBK8rx9G5FXTLA2XSHQvBydYehd/edit

Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo galima teikti Agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. [email protected], tel. nr. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo).

Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta visuomenei susipažinti Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt/. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).