Naujiena

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu
2020 m. spalio 28 d.

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas spalio 27-ąją pasirašė įsakymą, kuriuo įpareigoja Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovus užtikrinti, kad nuo š. m. lapkričio 3 iki lapkričio 6 d. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo programas būtų vykdomas nuotoliniu būdu.

Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų, organizuojančių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, vadovai taip pat įpareigoti organizuoti ugdymą užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Minėtu įsakymu Ukmergės rajono savivaldybės neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą organizuojančių įstaigų vadovams pavesta iki š. m. lapkričio 8 d. ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu arba stabdyti, o švietimo pagalbą, teikiamą švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, rekomenduojama organizuoti nuotoliniu būdu.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno įsakymas →