Naujiena

2022 m. Kovo 3 d.

Dėl ukrainiečių priėmimo Lietuvoje

Apgyvendinimas
Registracijos centruose ukrainiečiai gali likti iki 3 parų (prireikus dėl objektyvių priežasčių – ilgiau). Vėliau – laikinas apgyvendinimas iki 3 mėn. (su pagalba), po 3 mėn. – integracija (per socialinę sistemą).
Prioritetas apgyvendinti – pas gimines, draugus ir pan. Jeigu tokių nėra, pavieniams atvykusiems asmenims ar šeimoms – pirmenybė apgyvendinti piliečių pasiūlytose „Stiprūs kartu“ sąrašuose nurodytose gyvenamosiose patalpose. Esant didesnėms grupėms – savivaldybių pasiūlytose patalpose.
Jeigu asmenų atvykimo klausimą savivaldybės sprendžia su Ukrainos savivaldybėmis, su kuriomis vyksta bendradarbiavimas, informaciją apie atvykstančius asmenis savivaldybės turi pateikti VRM ir MD kontaktiniams asmenims. Šie asmenys taip pat turi būti nukreipti registracijai į MD padalinį.
Paskirstymas
Registracijos centruose asmenys užregistruojami, aprūpinami maisto paketais, aprūpinami nakvynės vieta, o išvykstant – aprūpinami dar vienu maisto paketu, taip pat lankstinuku su visa svarbiausia informacija kur kreiptis dėl teisinio statuso, paramos.
Atvykę savarankiškai su dokumentais (bevizis režimas) gali gyventi iki 3 mėn. Jeigu turi gyvenamąją vietą, vyksta gyventi į ją, bet turi kreiptis į MD padalinį registruotis.
Atvykę savarankiškai su dokumentais (bevizis režimas) tačiau neturintys kur gyventi – vyksta į registracijos centrą, kur, be kita ko, bus sprendžiamas apgyvendinimo suteikimo klausimas.
Iš kitų (ne iš Ukrainos, pvz., Hurgados) atskridę/atvykę ukrainiečiai, kurie negali grįžti į Ukrainą ir neturi kur gyventi Lietuvoje, privalo vykti į registracijos centrą.
Jeigu iš Ukrainos atvežami vaikai, jie turėtų būti nukreipiami į Marijampolės registracijos centrą. Kai priimami nelydimi vaikai, būtina kontaktuoti su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, kontaktinis telefonas visą parą 8 695 64353 .
Ukrainiečiai, kurie dirba, mokosi ir gyvena Lietuvoje – tai iš Ukrainos bėgančių asmenų srautui neprilyginami asmenys – jie dėl teisinio statuso Lietuvoje turi kreiptis į Migracijos departamentą.
Logistika
Susisiekimo ministerija koordinuoja ir organizuoja atvykstančių ukrainiečių pervežimą nuo valstybės sienos.
Šalies viduje asmenis iš Registracijos centrų į savivaldybių gyvenamąsias patalpas perveža vežėjai, su kuriais savivaldybės yra sudariusios sutartis.
Parama
Paramos teikimo Ukrainai klausimus koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija.
Visų šalių paramos teikimą koordinuoja Didžioji Britanija. Lenkijoje ir Slovakijoje bus steigiami paramos centrai.
Dėl paramos Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems/gyvenusiems Ukrainoje, sprendžia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia paketą teisės aktų, susijusių su paramos teikimu ukrainiečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką. 
Skarjutė
 

Galerija