Naujiena

2021 m. balandžio 12 d.

Etikos komisijos nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDIS

2021 m. balandžio 26 d. 10.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Tarybos narių 2021 metų vasario ir kovo mėnesio posėdžių lankomumo.
Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos narė.

2. Dėl procedūrinių ar valstybės politikų elgesio vertinimo turinio klausimų pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.
Pranešėja – Angelė Jokubynienė, Etikos komisijos pirmininkė.

3. Kiti klausimai.

 

Etikos komisijos pirmininkė                                                                            Angelė Jokubynienė