Naujiena

2021 m. liepos 01 d.

Etikos komisijos nuotolinis posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDIS

 2021 m. liepos 21 d. 15.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo.
Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos narė.

2. Kiti klausimai.

 

Komisijos pirmininkė                                                                Angelė Jokubynienė