Naujiena

2022 m. Spalio 3 d.

Etikos komisijos posėdis – spalio 10 d. 11 val.

 DARBOTVARKĖ

1. Dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo.
Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos narė.

2. Kiti klausimai.

 

Komisijos pirmininkė                                                    Angelė Jokubynienė  

_________________________________

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.