Naujiena

2020 m. lapkričio 23 d.

Etikos komisijos posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 ETIKOS KOMISIJOS

POSĖDIS 

2020 m. gruodžio 2 d. 15.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 

 DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo.

Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos narė.

 

2. Dėl Etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo.

Pranešėja – Angelė Jokubynienė, Etikos komisijos pirmininkė.

 

3. Kiti klausimai.

 

 

Etikos komisijos pirmininkė                                                                            Angelė Jokubynienė