Naujiena

2020 m. Gruodžio 17 d.

Etikos komisijos posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA 

ETIKOS KOMISIJOS POSĖDIS

 

2021 m. sausio 4 d. 15.00 val.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo.

Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos narė.

2. Dėl Etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo.

Pranešėja – Angelė Jokubynienė, Etikos komisijos pirmininkė.

3. Kiti klausimai.

 

Etikos komisijos pirmininkė                                                                            Angelė Jokubynienė