Naujiena

2021 m. Rugsėjo 28 d.

Etikos komisijos posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDIS

2021 m. spalio 11 d. 14.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo.
Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos narė.

2. Kiti klausimai.

 Komisijos pirmininkė                                                                Angelė Jokubynienė