Naujiena

etika
2022 m. sausio 19 d.

Etikos komisijos posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDIS 

2022 m. sausio 26 d. 11.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

 

DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl 2022 m. sausio 18 d. Etikos komisijos gauto rašto Nr. 21-1 nagrinėjimo.
Pranešėja – Angelė Jokubynienė, Etikos komisijos pirmininkė. 

2. Kiti klausimai.

 

Komisijos pirmininkė                                                                Angelė Jokubynienė