Naujiena

Etika (JPG)
2022 m. Sausio 31 d.

Etikos komisijos posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDIS

2022 m. vasario 7 d. 14.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl savivaldybės mero (Tarybos nario) elgesio tyrimo.
Pranešėja – Angelė Jokubynienė, Etikos komisijos pirmininkė.

2. Kiti klausimai.

 

Komisijos pirmininkė                                   Angelė Jokubynienė