Naujiena

jpg
2022 m. Birželio 14 d.

Etikos komisijos posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

ETIKOS KOMISIJOS
POSĖDIS  

2022 m. birželio 20 d. 13.00 val.
Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo.
Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos narė.

2. Tarybos posėdžiui teikiamų svarstyti klausimų peržiūra dėl galimų Tarybos narių viešų ir privačių interesų konfliktų.
Pranešėjas – Stasys Jackūnas, Etikos komisijos narys.

3. Kiti klausimai.

 

Komisijos pirmininkė                                                                Angelė Jokubynienė