Naujiena

2023 m. Rugsėjo 6 d.

Etikos komisijos posėdis

2023 m. rugsėjo 13 d. 9 val. vyks Etikos komisijos posėdis.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Tarybos narių posėdžių lankomumo.
Pranešėja – Danutė Užkurėlytė, Etikos komisijos narė.

2. Dėl Etikos komisijos veiklos nuostatų.
Pranešėja – Audronė Augustėnienė, Etikos komisijos pirmininkė.

3. Kiti klausimai.

 

Komisijos pirmininkė
Audronė Augustėnienė

________________________

Posėdis vyks savivaldybės administracijos posėdžių salėje (I a.)