Naujiena

2021 m. gegužės 14 d.

Geri pokyčiai Ukmergės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Stengiamės, kad Ukmergės vaikų lopšeliuose-darželiuose ugdomi vaikai būtų išradingi, sveiki, saugūs, laimingi ir sėkmingi!

Kartu su Jumis norime pasidžiaugti pokyčiais ikimokykliniame ugdyme bei Ukmergės miesto darželiuose, Pašilės progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Šilelis“, Taujėnų, Želvos gimnazijose ir Deltuvos pagrindinėje mokykloje įrengtomis virtualiomis aplinkomis emocijų suvokimo lavinimui, savireguliacijai ir savikontrolei, kūrybiškumui, meninei raiškai, estetikos suvokimui, aplinkos pažinimui, skaičiavimui ir kitoms vaiko ugdymosi sritims lavinti.