Naujiena

2022 m. Gruodžio 1 d.

 Informacija apie įvykdytą projektą „Asbesto atliekų, susidariusių Ukmergės rajono savivaldybės namų ūkiuose, surinkimas, transportavimas ir šalinimas“

Iš Ukmergės rajono savivaldybės gyventojų individualių valdų šį rudenį buvo nemokamai surenkamos asbesto atliekos. Savivaldybės administracija įgyvendino projektą ,,Asbesto atliekų, susidariusių Ukmergės rajono savivaldybės namų ūkiuose, surinkimas, transportavimas ir šalinimas“.

Tam buvo skirta  49415,19 Eur dotacija.

Iš 115 namų ūkių  surinkta 321,42 t asbesto atliekų, iš kurių 311,439 t bus apmokėtos skirtos dotacijos lėšomis.

Projektu siekta gerinti savivaldybės aplinkos būklę, mažinti aplinkos užteršimo pavojingomis asbesto atliekomis riziką, kurti sveikesnę aplinką.