Naujiena

2021 m. sausio 13 d.

Informacija apie neformaliojo švietimo programas (NVŠ), įgyvendinamas Ukmergės rajone 2021 m.

 

Eil. Nr.

Programos teikėjas

Programos pavadinimas

Programos anotacija

 

Dalyvių amžius

Programos vykdymo vieta

Programos vykdytojas (ai), kontaktai

1.

Laisvoji mokytoja

Daiva Gudzevičienė

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kuria vaikai“

NVŠ programos metu bus ugdoma vaiko meninė saviraiška, prigimtiniai vaiko  kūrybiniai gebėjimai, norai veikti ir kurti, skatinama meilė  sau ir kitiems, puoselėjamas jų kūrybiškumas, individualumas ir originalumas. Užsiėmimų metu vaikai ir jaunimas turės galimybę susipažinti su meno technologijomis, šiuolaikine rankdarbių technika. Programa padės ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti savo mintis ir svajones, įgyvendinti kūrybines idėjas, lavinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

7-18 m.

Balelių UDC kompiuterių klasė

Daiva Gudzevičienė

gudzeviien.daiva3@gmail.com

 

2.

Laisvoji mokytoja

Jurgita Padolskienė

„Šokis – kūno ir sielos harmonija“

Neformalia šokio švietimo programa siekiama ugdyti mokinio šokio meno ir bendrąsias kompetencijas, suteikiančias galimybę pozityvioje aplinkoje stiprinti mokinių fizinę ir psichinę savijautą, patirti judėjimo, kūrybos, atlikimo ir saviraiškos džiaugsmą.

Vaikai šokio užsiėmimų metu turės galimybę, per judesį ir šokį, saugioje kūrybinėje aplinkoje išreikšti pozityvias emocijas ir mintis, ugdytis jausmingumą, originalumą, fantaziją, vaizduotę ir žaismingumą. Šokių užsiėmimai padės vaikams tobulinti savo socialinius, bendravimo ir koncertinės praktikos įgūdžius, išmoks dirbti komandoje, ugdysis pasitikėjimo savimi ir kitais jausmą.

7-18 m.

Ukmergės r. Taujėnų gimnazija

Jurgita Padolskienė jurgita.padolskiene@gmail.com

3.

Skautų slėnis

SKAUTAI: Dievui - Tėvynei - Artimui (Ukmergės r.)

Tai pasaulinio skautų judėjimo atšaka Ukmergės rajone. Programa orientuota į praktinius įgūdžius, valios ugdymą ir remiasi skautų metodika bei patyrimo pedagogika. Tai ilgalaikė, tęstinė ir nuolat vykstanti veikla. 7-18 m. jaunam žmogui siūlome: 1 užsiėmimą per savaitę ir 1 skautišką renginį (žygis, išvyka) per mėnesį bei kitus skautų renginius. Patys statome laivus, mokomės irkluoti, buriuoti ir plaukti. Šaudome iš lankų. Nemažai dėmesio skiriame gamtai ir jos pažinimui, pilietiškumo ugdymui.

1-12 kl.

Jaunimo laisvalaikio centras

Miškų g. 29, Ukmergė

Jonas Dragūnas

Tel.,8 663 64451, jonas.dragunas@gmail.com

 

 

4.

Laisvoji mokytoja Daiva Sinkevičienė

,,Tinklinis ir iššūkiai“

Populiarėjant tinkliniui jaunimo tarpe, stipriai didėja susidomėjimas šia sporto šaka. Treniruočių metu susipažins su tinklinio pradžiamoksliu, pagrindiniais žaidybiniais elementais ir technika. Kartu - tai puiki galimybė ugdyti asmenines kompetencijas. Komandinis darbas, žaidybinės emocijos, bendradarbiavimas, - puikus laisvalaikio praleidimo laikas, stipri motyvacija dalyvaujant varžybose. Treniruotės vyks 2 kartus savaitėje, dalyvaujant pradedančiųjų arba pažengusiųjų grupėje.

15-19 m.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija,

J. Basanavičiaus 7 g. (sporto salė)

Daiva Sinkevičienė

mok.sinkeviciene@gmail.com

861030577

5.

Vita Vaitkevičienė

„Mano molio keramika“

Programa skirta neformaliam mokinių užimtumui organizuoti, nukreipta į asmenų kūrybingos saviraiškos būdų praturtinimą.

Užsiėmimais siekiama praktiškai supažindinti su molio keramikos galimybėmis, šio darbo technologijomis, formomis ir medžiagomis, iš kurių dalyviai kurs erdvinius, plokštuminius konstruktus: įvairias formas, konkrečius daiktus, meninius kūrinius, turinčius vaizduotės ir konkrečios paskirties aspektus. Ugdytiniai netiesiogiai, intuityviai susipažins su tautodaile, pagrindinėmis molio keramikos tendencijomis, įvairiais molio keramikos kūriniais.

6-15 m.

„Šilo“ progimnazija, Miškų 45-1;

Deltuvos pagr.

m-kla, Vytauto g. 36, Ukmergės r.;

Ukmergės kraštotyros muziejaus Tolerancijos centras, Vasario 16-osios 11, Ukmergė

Vita Vaitkevičienė

Tel. 867449735

6.

Andrius Digaitis

„Išmok apsiginti ir sustiprėk sportuodamas karate“

Tikslas: padidinti mokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, žinias apie rytų kovos menus, pagerinti mokinių fizinį pasirengimą. Treniruočių metu vaikai mokinsis tiek karate technikos pagrindų, tiek kovinių veiksmų. Dalyvaudami seminaruose kels savo kvalifikacija (ginsis karate diržus) bei žinoma dalyvaus karate varžybose.

6-18m.

„Šilo“ progimnazija Miškų g. 45-1, Ukmergė (aktų salė);

Želvos gimnazija,

J. Vaišučio g. 12, Želva, Ukmergės r. (sporto salė)

Užupio pagr. mokyklos Pabaisko skyrius, Pergalės g. 2, Pabaiskas (aktų salė)

Treneris Andrius Digaitis;

el. paštas: digaitis.andrius@gmail.com

7.

Laisvoji mokytoja Giedrė Pakalniškienė

„Anglų kalba – žaidžiu, bendrauju, pramogauju.“

Programa skirta pirmų - penktų klasių vaikams, kurie nori išmokti bendrauti anglų kalba. Užsiėmimų metu didžiausias dėmesys bus skiriamas anglų kalbos vartojimui, pasitelkiant įvairius aktyvaus mokymosi metodus. Programa apima kasdienines, socialines vaikams aktualias temas. Vaikai išmoks vykdyti įvairias prezentacijas, užduoti ir atsakyti į klausimus, bendraus tarpusavyje, inscenizuos, vykdys įvairią projektinę veiklą. Tokiu būdu bus tobulinami vaikų praktiniai ir socialiniai įgūdžiai, lavinama retorinė kalba, tobulinamas anglų kalbos žodynas.

7-10 m.

Antano Smetonos gimnazija J. Basanavičiaus g. 7, Ukmergė

Giedrė Pakalniškienė

Tel. 8 601 16114

el.p.: giedrepakalniskiene@gmail.com

8.

Laisvoji mokytoja Virginija Savickienė

Šachmatai-linksmai, išradingai ir aktyviai

Programa skirta vaikams jau mokantiems žaisti šachmatais, nes būrelį lamkantys vaikai dalyvaus įvairiuose netradicinių šachmatų turnyruose. Vaikai susipažins su interneto galimybėmis žaidžiant šachmatais, išbandys įvairias šachmatų platformas, pasirinks labiausiai tinkamas pagal amžių bei poreikius. Tai  aktyvi ir logiškai mąstyti skatinanti veikla.

7-18 m.

Miškų g. 45, Ukmergė

Virginija Savickienė

Virgin.savickiene@gmail.com

+37067305778

9.

Laisvoji mokytoja Virginija Savickienė

Lego kaladėlių konstravimo galimybės ir atradimai

Mokiniai išmoks naudotis ,,Studio 2“ Lego konstravimo programa. Konstruos išskirtinius lego rinkinius: Lego Chima,Harry Potter, Lego technic ir kt. O konstruodami Lego architeckture serijos rinkinius, susipažins su žymiausiais pasaulio statiniais. Bus ugdomas kūrybiškumas: mokiniai bus skatinami konstruoti ne pagal instrukcijas, o taip, kaip patys nori. Konstravimas Lego kaladėlėmis lavina erdvinį mąstymą, kūrybiškumą, smulkiąją motoriką. Visiems kartu konstruoti smagiau! 

7-15 m.

Ukmergės tolerancijos centras

 

Vsario 16-osios g.  11, Ukmergė

 

Virginija Savickienė

Virgin.savickiene@gmail.com

+37067305778

10.

Laisvoji mokytoja Rūta Miciūtė

„Jaunieji skautai“

Būrelio metu mokiniai susipažįsta su skautybės istorija ir veiklomis, dirbdami grupelėse mokosi komandinio darbo, atsakomybės. Žygių metu mokosi turistavimo taisyklių, naudoja teorines žinias praktiškai, mokosi priimti individualius sprendimus, atsakyti už juos, labiau pažinti save ir šalia esančius. Minint valstybines šventes, talkinant mokyklos bendruomenei, tvarkant apleistas kapinaites, organizuojant paramos akcijas mokiniai ugdomi būti pilietiškais.

7-12 m.

Ukmergės r. Želvos gimnazija

Rūta Miciūtė

ruta.miciute@gmail.com

11.

Laisvoji mokytoja Regina Zabielienė

"Patrepsėkim"

Būrelyje moksleiviai bus mokomi atskirų Lietuvos regionų ratelių, žaidimų ir šokių. Jie  įgis žinių apie tautinio kostiumo istoriją, sužinos apie kiekvieno Lietuvos regiono kostiumo panašumus ir skirtumus. Per šokį mokiniai  mokysis bendrauti tarpusavyje, pajusti kolektyvo dvasią ir skleisti įgytas žinias bei gebėjimus savo artimoje aplinkoje ir visuomenėje. 

14-19 m.

Ukmergės kultūros centras, Kauno g. 8, Ukmergė

Regina Zabielienė;

reginamikul@gmail.com

 

12.

Laisvoji mokytoja Daiva Stimburienė

„Metų ratas“

Vaikai  bus supažindinami su senosiomis lietuvių liaudies tradicijomis ir papročiais, patys programos dalyviai praktinių užsiėmimų metu išbandys senuosius amatus, organizuos kalendorines šventes. Būrelio veikla bus vykdoma ir netradicinėje aplinkoje- vyksime pas vietos ūkininkus, tradicinių amatų ir etninės muzikos  puoselėtojus. Mokymosi ir pažinimo etapai vyks remiantis kalendorinių švenčių cikliškumu. Bus formuojamos dvi grupės: 7-11 ir 12-16 metų.

7-16 m.

Ukmergės kultūros centro Deltuvos skyrius

Vytauto g. 30, Deltuvos mstl., Ukmergės r.

Laisvoji mokytoja Daiva Stimburienė;

Tel. Nr. 864691930;

d.stimburiene@gmail.com

 

13.

Laisvasis mokytojas Sandra Lipinskaitė

Pramoginiai-sportiniai šokiai

Programa skirta visiems7-12 metų mokiniams. Programa ugdo vaikų norą sportuoti, šokti, siekti geresnių rezultatų, meilę sau bei padeda integruotis į visuomeninį gyvenimą. Dalyviai galės išreikšti save mokydamiesi naujų šokių žingsnelių-junginių, vertindami savo bei draugų pažangą, o dalyvaudami visuomeniniame ir bendruomenės gyvenime, atsispirs neigiamai įtakai bei kryptingai sieks tikslų. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, skirti išmokti pramoginių ir gatvės šokių. Šokdami komandomis ir poromis, moksleiviai išmoks pozityviai bendrauti, lavins bendravimo įgūdžius. Vaikai bus skatinami sudalyvauti konkursuose ir renginiuose.

7-12m.

Ukmergės „Šilo“ progimnazija

 

Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinė mokykla

Sandra Lipinskaitė;

Tel. nr. 868473876;

slipinskaite@gmail.com

14.

VšĮ „Tu tik šok“

,,Sportiniai ir komandiniai šokiai Ukmergė“

Programos tikslas: skatinti atkaklumą, siekiant rezultato, gerinti vaiko fizinę būklę, prisidėti prie jo dvasinio ir emocinio ugdymo. Programos turinys susijęs su sportiniais šokiais, t.y. klasikiniais ir Lotynų Amerikos šokių pagrindais. Mokiniai dalyvaus komandiniuose šokiuose. Užsiėmimų metu bus organizuojamos mankštos, lavinamas lankstumas, tvirtės raumenys. Moksleiviai dalyvaus konkursuose. Bus organizuojami aptarimai ir diskusijos. Bus skatinamas noras sportuoti, siekti geresnių rezultatų, lavinamas moksleivių dėmesys,. Kartu analizuosime draugų pažangą, mokysimės bendrauti, išklausyti ir gerbti vieni kitus.

7-18 m.

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla;

Siesikų gimnazija Ukmergės r.

Julija Banevičiūtė;

Tel. Nr. 860717287;

baneviciute.julija@gmail.com

15.

Laisvoji mokytoja Inesa Laurinčikienė

Sakralinės muzikos būrelis

Sakralinės muzikos būrelis – tai puiki galimybė vaikams tapti šaunaus jaunimo choro dalimi. Vaikai chore bus mokomi chorinio dainavimo pagrindų, muzikos istorijos, saviraiškos, kūrybiškumo, būrelyje bus ugdomi vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, pilietiškumas. Choras aktyviai dalyvaus Taujėnų bendruomenės, parapijos, mokyklos kultūriniame gyvenime, bus organizuojamos piligriminės išvykos.

8-18 m.

Taujėnų gimnazija

Laisvoji mokytoja Inesa Laurinčikienė, tel. nr. 861879347, el. paštas inesa.laurincikiene@gmail.com

16.

Ukmergės sporto klubas „Vilkas“

Jaunimo kikboksas Ukmergėje

Programa skirta jaunių ir jaunimo užimtumui kūno kultūra ir sportu. Didelis dėmesys skiriamas sportinio aktyvumo, sveikos gyvensenos skatinimui, dvasinių vertybių puoselėjimui. Mokiniai, padedami būrelio vadovo, lavins sportinį meistriškumą pasirinktoje šakoje.

7-19 m.

Vienuolyno g. 2, Ukmergė

VadimZelev,

volkthai@gmail.com

17.

VšĮ „Robotikos akademija“

„Integruoto ugdymo Robotikos Akademijos programa:1-2 klasei-Ukmergė“

Robotų projektavimas, konstravimas ir programavimas. Remiantis Lego sukurta vaikų mokymo programa 4C (bendrauk, konstruok, mąstyk ir tęsk), vaikai ugdo komandinio darbo įgūdžius, mokydamiesi robotikos ir programavimo pagrindų. Robotikos akademijos sukurta programa remiasi integruotu ugdymu, kurios turinys ruošiamas pagal mokyklos dėstomas programas. Robotikos būrelių metu įgytos žinios leidžia vaikams laisvai jaustis pamokose, o pamokų metu įgytas žinias vaikai gali integruoti robotikoje. 1 ir 2 klasėse vaikams ugdomos kompetencijos pagal pirmos ir antros klasės kompetencijų kampainį. Pagrindinės ugdomos kompetencijos yra: skaitymas, rašymas, bendraimas ir bendradarbiavimas, žaidimas grupėje, gebėjimas tyrinėti, judėti, klysti, savarankiškai priimti sprendimus. Daugiau informacijos rasite: www.robotikosakademija.lt

6-10m.

Miškų g. 45, Ukmergė

 

Susirinkus vaikų grupei galime vesti būrelius Jūsų mokykloje ar kt. vietoje.

info@robotikosakademija.lt

+370 525 25 713

18.

VšĮ „Robotikos akademija

„Integruoto ugdymo Robotikos Akademijos programa:3-4 klasei-Ukmergė“

Programos tikslas – sudominti ir motyvuoti vaikus mokytis STEM dalykų ir juos taikyti sprendžiant kasdienio gyvenimo ir juos supančios aplinkos iššūkius. Skatinamas vaikų bendradarbiavimas tiek tarpusavyje, tiek su mokytoju. Sprendžiamos įvairios iškilusios problemos pasitelkiant į pagalbą robotus. Vaikai mokosi, eksperimentuoja ir teorines žinias įtvirtina per žaidimą, konstruodami ir programuodami linksmuosius LEGO EDUCATION MINDSTORMS robotus. Sutelkiamas dėmesys į šias ugdytinio kompetencijas: gebėjimą žaisti grupėje, planuoti, tyrinėti, eksperimentuoti, gebėjimą bendradarbiauti ir bendrauti, dalintis idėjomis, priimti sprendimus, gebėjimą skaityti, skaičiuoti ir ,svarbiausia, gebėjimą savarankiškai spręsti uždavinio metu identifikuotas problemas.

Daugiau informacijos: www.robotikosakademija.lt

8-14 m.

Miškų g. 45, Ukmergė

 

Susirinkus vaikų grupei galime vesti būrelius Jūsų mokykloje ar kt. vietoje.

info@robotikosakademija.lt

+370 525 25 713

19.

Sveikatos stiprinimo ir sporto klubas „GABARYTAS“

Sveikam kūne- sveika siela

Treniruočių metu moksleiviams bus stiprinamas raumenynas, malšinamas stresas ir nerimas, stiprinama imuninė sistema, lavinamas ritmo pojūtis, koordinacija bei ištvermė. Programoje vaikai išmoks judesių, artimų kasdieniniams veiklos judesiams, taip išvengdami kasdieninių traumų. Renginių ir stovyklų metu išmoks dirbti komandoje, organizuoti ir spręsti visus organizacinius klausimus. Grupiniai užsiėmimai išugdys kūrybingą, savimi pasitikintį žmogų. Baigę programą moksleiviai atras naujas patirtis, įgis įgūdžių, išmoks, kaip taisyklingai formuoti kūną.

6-12 kl.

Žiedo g. 3-1, Ukmergė

Miglė Ivanauskienė;

Tel. Nr.

868475140;

m.ivanauskiene@inbox.lt

20.

Asociacija „Kovų lyderiai“

Būk stiprus, aktyvus ir sveikas sportuodamas Kikboksą ir Muay Thai“

Sporto klubą lankantys vaikai turi galimybę mokytis Kikbokso taisyklių bei technikos, kuri moko drausmės, disciplinos, pasitikėjimo savimi, stiprina kūno raumenis bei sutvirtina charakterį. Užsiėmimų metų ugdomas kritinis mastymas, valia, pilietiškumas.

7-19 m.

Kauno g. 7, Ukmergė

Gintaras Čepas;

Tel. nr. 868642981

21.

Laisvoji mokytoja Rima Mackevičienė

Stalo teatras

Kūrybinė saviraiška – vienas iš socialinio emocinio ugdymo aspektų – išgirsti, pastebėti kiekvieną, užtikrinti jo svarbą socialinėje grupėje. Per literatūros kūrinius ir teatrą vaikai įgaus taisyklingos kalbos vartojimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, vertinimo ir įsivertinimo kompetencijų, kurs stalo teatrui tinkančias lėles. Saugiai, kūrybiškai ir kryptingai praleis laiką tobulėdami; suvoks teatro etiketą, gebės priimti sprendimus įvairiose situacijose; pristatys mini spektakliukus savo artimoje aplinkoje.

7 – 15 m.

Ukmergės Pašilės progimnazija (Pašilės g. 19, Ukmergė);

Pabaisko pagrindinė mokykla (Pergalės g. 2, Pabaiskas)

Rima Mackevičienė

r.mackevicienes@gmail.com

 

+37062117432

22.

Laisvoji mokytoja Neringa Razumienė

„Žengiam į kompiuterių pasaulį“

Programa skirta 1-5 klasių mokiniams. Mokiniai susipažins su informacinių technologijų pradžiamoksliu. Mokiniai išmoks kaip atsakingai ir saugiai taikyti skaitmenines technologijas mokantis ir kitoje asmeninėje veikloje. Veiklų metu stiprins kūrybiškumą, loginį mąstymą, pasitikėjimą savimi, gebėjimą spręsti problemas, bendrauti ir bendradarbiauti.

1-5 kl.

Veprių mokykla-daugiafunkcis centras, Šventosios g. 18, Vepriai, Ukmergės r.

 

Neringa Razumienė

razumiene.neringa@gmail.com

Tel. nr.

8 603 54060

Išsamesnė informacija apie Ukmergės rajono savivaldybėje įgyvendinamas NVŠ programas skelbiama interneto svetainėje emokykla: https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/ukmerges-rajono-savivaldybe/501.

 


Galerija