Naujiena

Informacija apie numatomą Gyvenamosios paskirties pastato ir dviejų pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Parko g. 2, Vaitkuškio k., Ukmergės r. sav., rekonstravimo, pritaikant kultūros paskirčiai, projektą
2021 m. gegužės 05 d.

Informacija apie numatomą Gyvenamosios paskirties pastato ir dviejų pagalbinio ūkio paskirties pastatų, Parko g. 2, Vaitkuškio k., Ukmergės r. sav., rekonstravimo, pritaikant kultūros paskirčiai, projektą

1. Statinio statybvietės adresas: Parko g. 2, Vaitkuškio k., Ukmergės r. sav., žemės sklypo kad. Nr. 8143/0004:398.

2. Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:

esama – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) 6.4.; Pagalbinio ūkio 7.17.

būsima - kultūros paskirties pastatai 7.10.

3. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: konservacinė, kultūros paveldo objektų žemės sklypai.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Daina Ferguson, el. paštas daina@smartas.lt  mob. tel. +370 656 61708.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai): James Norman Ferguson, el. paštas ferguson_vilnius@yahoo.com; Daina Ferguson, el. pašto adresas daina@smartas.lt.

5. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): UAB „Vaitkuškis“, Parko g. 2, Vaitkuškio k., Ukmergės r. sav., el. paštas info@vdk.lt, mob. tel. +370 699 38584.

6. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.ukmerge.lt  ir UAB „Senojo miesto architektai“ biure - Maironio g. 11, Vilniaus m. sav., darbo dienomis nuo 16:00 iki 18:00 val., iš anksto informavus el. paštu ir/ar tel. daina@smartas.lt / mob. tel. +370 656 61708.

6. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo galima teikti el. p.: daina@smartas.lt arba paštu adresu: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius, per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį,

7. Viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu.

Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma 2021 m. gegužės 25 d., nuo 17:00 val. iki 18:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą (programa yra nemokama, galimas prisijungimas per personalinį ar planšetinį kompiuterį) ir žodžiu tekti pasiūlymus, klausimus, gauti atsakymus. Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite paspaudę arba suvedę žemiau pateiktą nuorodą:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItdeGpqzwsGNBhIG-4aAInXQg2mbR7LhVo
Meeting     ID 860 2815 7624
Passcode   353726