Naujiena

2021 m. liepos 20 d.

Informacija apie numatomą melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės rajono savivaldybėje, rekonstravimo projektą

Visuomenės informavimas apie numatomą melioracijos ir hidrotechnikos statinių, esančių Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Trainių k., Dainavos k., Algirdų k., Baraučiznos k., Domantiškių vs., Sarosčių k., Žerdetiškio k., Atkočių k., Bardiškių k., Bardiškėlių k., Atikonių k., Jakutiškių k., Liepelių k. rekonstravimo projektą
 
1.     Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:

Ukmergės r. sav. Petronių k.v. Siesikų sen. X = 6128000, Y = 536200; Atkočių k. v. Deltuvos sen. X = 6126200, Y = 535800, X = 6123200, Y=537000; Jakutiškių k. v. Deltuvos sen. X = 6122400, Y = 537000; Leonpolio k. v. Deltuvos sen. X=6118000, Y=542600.

 2.     Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma.

Statinys – melioracijos ir hidrotechnikos neypatingas statinys; statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – hidrotechnikos ir melioracijos statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai:

UAB „Šiaulių hidroprojektas“, projekto vadovė G. Skrockienė, gintare.skrockiene@gmail.com, tel. +370 682 68180.

4. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, el. p. priimamasis@ukmerge.lt,  tel. (8 340) 60314, (8 340) 63414, Faks. (8 340) 63370.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2021-08-06 51 kab. Kęstučio a. 3, Ukmergė, darbo valandomis nuo 8 iki 17 val. tel. 8 340 60265.

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami el. p. gintare.skrockiene@gmail.com, UAB „Šiaulių hidroprojektas“ Aušros al. 29a, LT-76300, Šiauliai iki 2021-08-06 bei viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Deltuvos seniūnijos salėje adresu Vytauto g. 30 Deltuvos mstl., Deltuvos sen., Ukmergės rajono sav., rugpjūčio 6 d., 15.00-16.00 val.

Projektas

Vizualizacija

Informaciją pateikė UAB „Šiaulių hidroprojektas“ projekto vadovė Gintarė Skrockienė.