Naujiena

2021 m. liepos 16 d.

Informacija apie numatomą Paslaugų paskirties pastato statybos projektą

Visuomenės informavimas apie numatomą
Paslaugų paskirties pastato (automobilių padangų remonto dirbtuvės) Ukmergės mst., Kauno g. 47 statybos projektą 

Adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kauno g. 47, Ukmergė, kad. Nr. 8170/0013:22

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis - kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Numatoma paskirtis – paslaugų.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Remonto ir statybos projektas“, Birutė Kudžmienė, el. p.: institutas@respro.lt, tel.: 8 686 29881.

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, el. pašto adresas, tel. Nr.):
UAB „Aljuva“, Kauno g. 49A, Ukmergė, el. p.: info@aljuva.lt, tel.:8 340 63585.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefonas ir laikas:
UAB „Aljuva“, Kauno g. 49A, Ukmergė, tel.: 8 340 63585 ir UAB „Remonto ir statybos projektas“ biure Vytauto g. 77, Ukmergė; tel.: 8 686 29881, el. p.: institutas@respro.lt. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti darbo dienomis nuo 7 iki 12 valandos.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti el. p.: institutas@respro.lt iki viešo susirinkimo, tel.: 8 686 29881.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
UAB „Remonto ir statybos projektas“ biure Vytauto g. 77, Ukmergė; 2021-08-04 1700.