Naujiena

2022 m. Rugsėjo 19 d.

Informacija apie pradedamą vykdyti projektą „Asbesto atliekų, susidariusių Ukmergės rajono savivaldybės namų ūkiuose, surinkimas, transportavimas ir šalinimas“

Ukmergės rajono savivaldybės administracija pradeda įgyvendinti projektą  Asbesto atliekų, susidariusių Ukmergės rajono savivaldybės namų ūkiuose, surinkimas, transportavimas ir šalinimas“. Gautas 49415,19 Eur finansavimas, pateikus paraišką pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių plano priemonę Nr. 3.1.2.1  Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“.

Šio projekto tikslas - sudaryti savivaldybės gyventojams galimybę nemokamai ir saugiai atiduoti sutvarkymui asbesto atliekas. Siektinas rezultatas – savivaldybės aplinkos būklės gerinimas, aplinkos užteršimo pavojingomis asbesto atliekomis rizikos mažinimas, sveikesnės aplinkos kūrimas. Iš savivaldybės gyventojų planuojama surinkti apie 300 t asbesto atliekų.

2022 m. rugsėjo 16 d.  pasirašyta Asbesto atliekų, susidariusių Ukmergės rajono savivaldybės namų ūkiuose, surinkimo, transportavimo iki šalinimo įrenginių paslaugos pirkimo sutartis su viešojo konkurso laimėtoju UAB  Daukasta“ ir artimiausiu metu bus pradėtos rinkti asbesto atliekos.

Atkreipiame dėmesį, kad tie gyventojai, kurie pastato atnaujinimo darbams yra suplanavę gauti arba jau yra gavę kitokį finansavimą, pvz., ES struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšas, negali pretenduoti į nemokamą asbesto turinčių atliekų surinkimą ir šalinimą.

Kviečiame pasirūpinti savo gyvenamąja aplinka ir pasinaudoti nemokama paslauga išvežti pavojingas atliekas iš individualių valdų. Privaloma išankstinė registracija. Gyventojai registruojami Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriuje telefonais 8 340 60351, 8 340 60353  arba 8 340 60339 bei mobiliaisiais telefonais 8 699 80131 arba 8 611 35277.