Naujiena

2023 m. Kovo 9 d.

Informacija apie teritorijos Ukmergės mieste tarp Ramygalos ir Žiedo gatvių detaliojo plano koregavimą

Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą
Teritorijos apie 20 ha Ukmergės mieste tarp Ramygalos ir Žiedo gatvių detaliojo plano koregavimo, patvirtinto 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 13-1746, neesminių sprendinių koregavimą žemės sklype Žiedo g. 14 (kadastro Nr. 8170/0005:11), nekeičiant pagrindinių teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentų,

ir galimybę susipažinti su parengto projekto sprendiniais:

Planavimo organizatorius Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio a. 3, tel. 8 340 60302, faks. 8 340 63370, LT-201114, Ukmergė.

Planavimo iniciatorius – UAB „Narbutas International“.

Plano rengėjas - UAB „POLILINIJA“, PV Justina Pliskauskienė, įm. kodas 301299583, adresas Volungės g. 7, Didvyrių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav., el.p.: [email protected];  architektė Indrė Satkutė, el.p.: [email protected];  Tel. 8 686 66176.

Planuojama teritorija – 11,0918 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), Žiedo g. 14, Ukmergėje, kadastro Nr. 8170/0005:11.

Detaliojo plano koregavimo tikslas – statinių statybos zonos ir ribų koregavimas bei naujos (papildomos) įvažos planavimas žemės sklype Žiedo g. 14, Ukmergėje, kadastro Nr.8170/0005:11, nekeičiant pagrindinių teritorijos tvarkymo režimo reikalavimų.

Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima nuo 2023 03 13 iki 2023 03 24 (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt; Ukmergės rajono savivaldybės patalpose, Kęstučio a. 3, Ukmergė ir ; Ukmergės miesto seniūnijos patalpose, Vytauto g. 88, Ukmergė. Taip pat telefonu 8 686 66176 ar el.p.: [email protected] bei galima kreiptis ir į rengėją UAB “Polilinija“.

Motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir/ar, planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas (.pdf)

Pagrindinis sprendinių brėžinys (.pdf)