Naujiena

2021 m. vasario 26 d.

Viešas visuomenės supažindinimas su UAB „Velstida“ nepavojingųjų medienos ir gipso atliekų perdirbimo bei pašarų gamybos Vilkmergės g. 48, Antakalnio III k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Velstida“, Vilkmergės g. 48, Antakalnio III k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav., tel.: 852430558, el. p.: info@velstida.lt  

Ataskaitos rengėjas:  UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel.: 852045139, 860780060, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: UAB „Velstida“ nepavojingųjų medienos ir gipso atliekų perdirbimas bei pašarų gamyba, Vilkmergės g. 48, Antakalnio III k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: UAB „Velstida“ planuoja vykdyti medienos ir gipso atliekų perdirbimą bei gaminti pašarus.

Ataskaita viešai eksponuojama: Ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. Nr. pasiteiravimui 852045139. Taip pat parengta Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Pateikiame nuorodą į vaizdo transliaciją: https://aplinkosvadyba.clickmeeting.com/velstida. Viešas Ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu prasidės 2021 m. kovo 16 d., 17:00 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos, prašome skambinti tel. 852045139. 

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu: poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 852649676, el. p. vilnius@nvsc.lt