Naujiena

2021 m. lapkričio 03 d.

Informacija dėl santuokų registravimo reikalavimų

2021 m. rugsėjo 13 d. įsigalioja LRV nutarimo „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau - Nutarimas) pakeitimai, susiję su veiklomis, kurios galimos tik turint galimybių pasą. Vadovaujantis Nutarimo 3(1). 16 papunkčiu, galimybių paso nebūtų reikalaujama valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamoms paslaugoms, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu. Kadangi santuokos sudarymas nuotoliniu būdu neįmanomas, ši paslauga ir toliau turėtų būti teikiama nereikalaujant galimybių paso

Tam, kad būtų įregistruota santuoka, pakanka sutuoktinių ir liudytojų (prireikus - vertėjo) dalyvavimo. Tuo tarpu lydintieji ar sveikinantys asmenys nėra paslaugos gavėjais. Atsižvelgdami į tai, taip pat į Nutarimo nuostatas, susijusias su ribojimų netaikymu tais atvejais, kai patalpose susirenka tik galimybių pasus turintys asmenys, rekomenduojame leisti lydintiesiems ir sveikinantiems asmenims dalyvauti santuokos registravimo ceremonijoje tik tais atvejais, kai visi ceremonijos dalyviai (įskaitant ir sutuoktinius) atitinka Nutarimo 3.1.1.1- 3.1.1.4 papunkčiuose nustatytus kriterijus. Priešingu atveju rekomenduojame apsiriboti paslaugos teikimu dalyvaujant tik asmenims, be kurių santuokos registravimo ceremonija nebūtų įmanoma, t. y. sutuoktiniams, liudytojams, prireikus - vertėjui.

Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyriaus informacija