Naujiena

2023 m. Vasario 2 d.

Informacija apie parengtus melioracijos griovių ir juose esančių statinių Ukmergės r. sav. rekonstravimo projektinius pasiūlymus

Visuomenės informavimas apie melioracijos griovių ir juose esančių statinių, Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Jačionių k., Bakšionių k., Verškainių k., Pabaisko sen., Ūlyčninkų k., Varkalių k., Nenortų I k., Nenortų II k., Maigių II k., Sargelių k., rekonstravimo projektinius pasiūlymus

  1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo koordinatės koordinatės.

Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Jačionių k., Bakšionių k., Verškainių k., grioviai:

G-1, x=6114646.96, y=554202.31; G-2, x=6115474.68, y=552949.01; G-2-2, x=6114333.54, y=554048.85; G-2-5, x=6115452.34, y=552246.63; G-7, x=6116107.43, y=552151.68; N G-1, x=6114250.94, y=552703.04.

Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Ūlyčninkų k., Varkalių k., Nenortų I k., Nenortų II k., Maigių II k., Sargelių k., grioviai: N G-1, up. Gniuža, x=6117750.96, y=550467.81;  up. Nenortas,  x=6117261.14; y=549355.61; up. Galba, x=6116687.60, y=548391.64; K-8-1, x=6115977.80, y=548468.33.

  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:  hidrotechnikos statiniai, melioracijos statiniai.

Statybos rūšis:  rekonstravimas. Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys.

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai.
  2. Žulio firma „Kumponas“, Kalvarijų 98-18, LT-08221, Vilnius; Projekto vadovas V. Žulys kval. atestato Nr. 32826, S-289-PmAT, el. paštas: [email protected], tel.: 8 5 275 77 64.
  3. Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Ukmergės rajono savivaldybė, Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, el. paštas: [email protected],  tel.: (8 340) 60314, (8 340) 63414, Faks. (8 340) 63370.

  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2023-02-22, 51 kab. Kęstučio a. 3, Ukmergė, darbo valandomis nuo 8 iki 17 val.,  tel.: 8 340 60265, arba Ukmergės rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.ukmerge.lt

  1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.

Visuomenės atstovai pasiūlymus, pretenzijas ir pastabas dėl parengtų projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo (2023 m. vasario 23 d., 16.00 val.) gali teikti projektuotojui ir / ar statytojui raštu, aukščiau nurodytais adresais arba el. paštu:  [email protected] Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas

  1. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas).

Pabaisko seniūnijos salėje adresu:  Pergalės g. 1, Pabaisko mstl., Pabaisko sen., Ukmergės rajono sav., vasario 23 d., 16.00 val.

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (.pdf)