Naujiena

2023 m. Vasario 2 d.

Informacinis pranešimas apie parengtus mokslo paskirties pastato paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamą namą kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Mokslo paskirties pastato – Mokyklos 1C2p, Mokyklos g. 4, Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Petronių k., paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamą namą kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai.

  1. Statinių statybvietės adresas

Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Petronių k., Mokyklos g. 4. 

  1. Statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

X=6131078.59, Y=535937.27. 

  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija

Esama – mokslo, numatoma - gyvenamoji (daugiabutis gyvenamasis namas). 

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

  UAB „Sava kryptis“, Smetonos alėja 73-2, Kaunas, kontaktinis asmuo: Gintaras Platūkis, 

  1. p.: [email protected], tel. Nr.: 8 650 11035.
  2. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)

Statinio projekto vadovas: Gintaras Platūkis, el. p.: [email protected], tel. Nr.: 8 650 11035. 

  1. Statytojas

Ž. P. ir V. P. 

  1. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

Iki 2023 m. vasario mėn. 24d., darbo dienomis nuo 900 iki 1700 val., L. Zamenhofo g. 3-3, Kaunas , UAB „Sava kryptis“ patalpose (iš anksto susitarus telefonu - 8 650 11035) ir https://www.ukmerge.lt 

  1. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Statinio projekto vadovui Gintarui Platūkiui. Paštu - UAB „Sava kryptis“, L. Zamenhofo g. 3-3, 

Kaunas, el. p. - [email protected] iki viešo susirinkimo ir jo metu. 

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

2023 m. vasario mėn. 24d., 15:00. Viešas susirinkimas bus organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės internetinės transliacijos būdu, internetinėje platformoje www.zoom.us

Susitikimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/73939111819?pwd=vdaAOGa26uF9Smpff1wXjQGUCmQ0jr.1

Susitikimo ID (meeting ID): 739 3911 1819

Susitikimo prisijungimo slaptažodis (Meeting Password): 2E9yPX

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)
Vaizdinė medžiaga (.pdf)