Naujiena

2023 m. Rugsėjo 13 d.

Pranešimas apie parengtus prekybos paskirties pastato Kauno g. 45B, Ukmergėje statybos projektinius pasiūlymus

Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato (degalinės - operatorinės) Kauno g. 45B, Ukmergės m., projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kauno g. 45B, Ukmergės m., kad. Nr. 8170/0013:6

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirties – kita, būdas – komercinės paskirties teritorija.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

  • Prekybos paskirties pastatas (degalinės-operatorinė);
  • Automobilių stovėjimo aikštelė. Statybos rūšis – nauja statyba; Statinio kategorija – nesudėtingas statinys, rūšis pagal naudojimo paskirtį – kitos paskirties inžineriniai statiniai.
  • Vandentiekio tinklai. Statybos rūšis – nauja statyba; Statinio kategorija – nesudėtingas statinys, rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžineriniai statiniai.
  • Nuotekų šalinimo tinklai. Statybos rūšis – nauja statyba; Statinio kategorija – nesudėtingas statinys, rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžineriniai statiniai.
  • Paviršinių nuotekų tinklai. Statybos rūšis – nauja statyba; Statinio kategorija – nesudėtingas statinys, rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

Laura Rakšnytė (kvalifikacijos atestatas Nr. A1112), projektinių pasiūlymų rengėjas UAB „A+ architects“, Ukmergės g. 238, Vilnius, el. p. [email protected], tel. Nr.: +370 698 09524

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Neste Lietuva“, įmonės kodas 211472890, P. Lukšio g. 32, Vilnius

tel. Nr.: +370 651 34120

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Ukmergės g. 238, Vilnius, tel. Nr.: +37065134120,  darbo dienomis 08:00–17:00 arba savivaldybės internetiniame puslapyje www.ukmerge.lt/skelbimai

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-10-03, el. p.: [email protected], tel. Nr.: +370 698 09524, Ukmergės g. 238, Vilnius

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Prekybos paskirties pastato ir kitų inžinerinių statinių Kauno g. 45B, Ukmergės m., statinių projektinių pasiūlymų viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2023-10-03 16.00-17.00 val. „Microsoft Teams“ platformoje. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTI5MTdmOWQtOWViNy00MmFjLWIzMTUtNWIzN2UwODQ4MzFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22552ece0f-18a5-4c65-9023-0807e58190d0%22%2c%22Oid%22%3a%22d0b767b6-8a50-4eb8-9eee-5e5545527cb7%22%7d

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)
Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (.pdf)