Naujiena

2022 m. Lapkričio 22 d.

Informacija dėl patalpų, esančių Anykščių g. 31-31, Ukmergėje paskirties keitimo

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, rengiami gyvenamosios (butų) paskirties patalpų Anykščių g. 31-31, Ukmergėje paskirties keitimo į paslaugų paskirtį, paprastojo remonto projektiniai pasiūlymai.                                                                      

Duomenys apie projektuojamą  statinį:

adresas:    Anykščių g. 31-31, Ukmergė, 
sklypo kadastrinis  Nr.:  (nesuformuotas),  koordinatės  x= 61252437,  y = 5496175,
patalpų esamas naudojimo paskirtis: gyvenamoji (butų) paskirtis,
patalpų būsima  pagrindinė naudojimo paskirtis: paslaugų paskirtis.

Projektuotojas:  
S. Sakalio projektavimo studija  „ SAULIUS“, 
projekto vadovas Saulius  Sakalis,  atestato Nr. A514,
p. [email protected] tel.: 8 611 49275

Statytojas: R. M.                             
Susipažinti  su projektiniais pasiūlymais galima:

  • darbo dienomis š. m. lapkričio 22 - gruodžio 12   10.00-16.00  valandomis,  Sodų  g. 8C, Ukmergė. Informacija  telefonu 8 611 49275.
  • Ukmergės rajono savivaldybės tinklapyje http://www.ukmerge.lt

Visuomenės atstovai projektuotojui pasiūlymus raštu gali teikti  el. p.:  [email protected] iki viešo susirinkimo.
Viešas susirinkimas įvyks  2022 m. gruodžio 12 d. 16.00 val. Vytauto g. 88, Ukmergėje, Ukmergės seniūnijos patalpose.   

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)
Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga (.pdf)