Naujiena

2022 m. Liepos 13 d.

Informuojame apie parengtus gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo Malkų g. 13, Ukmergėje, rekonstravimo projekto projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  nuostatomis, rengiami gyvenamosios paskirties (vieno buto) namo, Malkų g. 13, Ukmergėje rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.                                                                       

Duomenys apie projektuojamą statinį:

Adresas: Malkų g. 13, Ukmergė, sklypo kadastrinis Nr. 8170/0016:27.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto). 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas.

Paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos.

Projektuotojas: S. Sakalio projektavimo studija  „ SAULIUS“, projekto vadovas Saulius Sakalis, atestato Nr. A514, 

el. p.: [email protected]    tel.: 8 611 49275.

Statytojas: I. L.  

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

1) darbo dienomis liepos 12 d. - rugpjūčio 2 d., 10.00 - 16.00 valandomis, Sodų  g. 8C, Ukmergė. Informacija  telefonu 8 611 49275.

2) Ukmergės rajono savivaldybės tinklapyje http://www.ukmerge.lt

Projektuotojui pasiūlymus raštu galima teikti  el. p.:  [email protected] iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks  2022 m. rugpjūčio 2d. 19.00 val. Malkų  g. 13, Ukmergė.

Projektiniai pasiūlymai (.pdf) 

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (.pdf)