Naujiena

2022 m. Liepos 21 d.

Informuojame apie parengtus gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Bugenių skg. 4, Ukmergėje (Sklypo kad. Nr. 8170/0016:99), statybos projektinius pasiūlymus

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ukmergė, Bugenių skg. 4, sklypo kad. Nr. 8170/0016:99.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai, skirti gyventi vienai šeimai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV, PDV Kristina Martinaitytė, [email protected], +37068621515,

Architektė Kristina Martinaitytė, [email protected], +37068621515.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E. K., G. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Pamėnkalnio g. 3-13, Vilnius, +37068621515 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 ir www.ukmerge.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2022 m. rugpjūčio 9 d. 16 val., raštu – Pamėnkalnio g. 3-13, Vilnius, el. paštu – [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas 2022 m. rugpjūčio 9 d. 16:00-17:00 val. vaizdo transliacijos būdu: https://us04web.zoom.us/j/72362207701?pwd=ssulEaKU83d3LDMNGJUjHU4lT9nwKV.1

Projektiniai pasiūlymai (.pdf)
Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga (.pdf)