Naujiena

2022 m. Lapkričio 16 d.

Informuojame apie parengtus mokslo paskirties pastato Kranto g. 13, Juodausių k., Lyduokių sen., Ukmergės r. paskirties keitimo į gamybos paskirtį, rekonstravimo projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus  4 priedu rengiami mokslo paskirties pastato  Kranto g. 13, Juodausių k., Lyduokių sen., Ukmergės r. paskirties keitimo į gamybos paskirtį, rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.                                                                      

Duomenys apie projektuojamą  statinį:

adresas: Kranto g. 13, Juodausių k., Lyduokių sen., Ukmergės r.,

sklypo kadastrinis  Nr. 8140/0004:564,

pagrindinė tikslinė sklypo naudojimo paskirtis – kita,

naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos,

statinio esama naudojimo paskirtis:  mokslo,

statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  gamybos.

Projektuotojas: S. Sakalio projektavimo studija  „ SAULIUS“, projekto vadovas Saulius  Sakalis,  atestato Nr. A514, el. p.  [email protected], tel.: 8 611 49275.

Statytojas: Ričardo Gervinsko įmonė. El. p.  [email protected], tel.: 8 687 12173, Kranto g. 13, Juodausių k., Lyduokių sen.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis š. m. lapkričio  15 d.  – gruodžio 5 d., 10.00–16.00  valandomis,  Sodų  g. 8C, Ukmergė. Informacija  telefonu  8 611 49275.

Ukmergės rajono savivaldybės tinklapyje http://www.ukmerge.lt

Visuomenės atstovai projektuotojui pasiūlymus raštu gali teikti el. p.: [email protected] iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks 2022 m. gruodžio 05 d. 16.00 val. Taikos g. 2, Lyduokių mstl., Ukmergės r. sav., Lyduokių seniūnijos patalpose.

Projektiniai pasiūlymai (.PDF)
Projektinių pasiūlymų vaizdinė medžiaga (.PDF)