Naujiena

Vizualizacija
2022 m. Rugsėjo 22 d.

Informuojame apie parengtus paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g. Ukmergės mieste statybos projektinius pasiūlymus

Informacija apie visuomenei svarbių statinių „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g. Ukmergės mieste statybos projektas“ rengimą bei parengtą statinio projektinių pasiūlymų svarstymą su visuomene

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, UAB „Ukmergės vandenys“ (Statytojas) informuoja apie „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Antakalnio g. Ukmergės mieste statybos projektas“ rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre arba žemės sklypo geografinės koordinatės: Antakalnio g. Ukmergės m.

Sklypo kadastrinis numeris: 8170/7001:26.

Žemės sklypo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statinio naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo tinklai).

Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas – MB 4InfraLT, buveinės adresas S. Raštikio g. 34, LT-11110 Vilnius, el. p.: [email protected]

Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono Nr.: Viačeslavas Zbrujevas, el. p.:  [email protected], tel. +370 693 66340.

Statytojas (Užsakovas): UAB „Ukmergės vandenys“, buveinės adresas Gėlių g. 18, LT-20115, Ukmergė, el. p.: [email protected], tel. +370 340 63135.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2022-10-03 iki 2022-10-18 adresu S. Raštikio g. 34, LT-11110 Vilnius, pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. +370 693 66340. Projektinių pasiūlymų byla laikoma aukščiau nurodytu adresu pas Projekto rengėją ir savivaldybės interneto svetainėje  https://www.ukmerge.lt

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu adresu S. Raštikio g. 34, LT-11110 Vilnius pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. +370 693 66340, el. p.: [email protected].

Viešo susirinkimo data ir adresas: projektinių sprendinių pristatymas ir aptarimas su visuomenės atstovais organizuojamas nuotolinėje erdvėje. Viešas susirinkimas vyks 2022-10-18, 16.00 val. nuotoliniu būdu.

Transliacijos nuoroda: meet.google.com/qew-gyfs-wju

Viešas susirinkimas vyks 2022-10-18. nuo 16 val. 00 min. iki 17 val. 00 min.

Teikiant pasiūlymus Projektuotojui, turi būti nurodyta:

  • Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  • Pasiūlymo teikimo data;
  • Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Vizualizacija (.pdf)
Projektiniai pasiūlymai (.pdf)