Naujiena

2021 m. sausio 07 d.

Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir tikslų projektas (Sližių k. Ąžuolų g.)


Nacionalinės žemės tarnybos
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
Ukmergės skyrius

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Informuojame, kad parengtas sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir tikslų projektas
Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr. Žemės sklypo adresas Žemės sklypo plotas, ha
8182/0005:0224 Vilniaus apskr., Ukmergės r. sav., Veprių sen., Sližių k. Ąžuolų g. 5,9622
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą.
Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną,

Planavimo organizatorius:
Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens adresas; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas
Indra Džiojeva-Stulpinienė

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-01-22 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewinfo.jsf?serviceoid=386072e0fd3011e4ac16a2930b2044f0

Užduotis: https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewinfo.jsfserviceoid=2a678fb0438a11eb937ce9436bf376be&taskid=189350815