Naujiena

2021 m. kovo 04 d.

Įsitikinkite, ar jūsų telefone įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija

Apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją gyventojai gali būti perspėjami ir informuojami ne tik sirenomis, bet ir panaudojant šiuolaikinę korinio transliavimo technologiją, siunčiant trumpuosius pranešimus į gyventojų mobiliuosius telefonus.

Įsitikinkite, ar jūsų telefone įjungtą perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Kaip įsijungti šią funkciją rasite: https://www.lt72.lt/

Įsidėmėkite – ŽINOJIMAS SAUGO. Kuo geriau būsite informuoti, tuo tiksliau žinosite, kaip elgtis įvykus ekstremaliai situacijai, ir paprasčiau reaguosite į galimą pavojų.Raginame jau dabar pasidomėti, kaip apsaugoti save ir savo artimuosius, todėl neatidėliokite ir apsilankykite ekstremalioms situacijoms pasirengti skirtoje svetainėje www.lt72.lt

Perspėjimo pranešimai