Naujiena

2023 m. Kovo 3 d.

Išplėstinis Kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdis – kovo 9 d. 13 val.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano.
Pranešėja – Jolanta Antanaitienė, UAB „Elberta“ direktorė.

2. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                                                              Algirdas Kopūstas   

______________________

Posėdis vyks savivaldybės administracijos posėdžių salėje (II a.)