Naujiena

2022 m. Spalio 7 d.

Išplėstinis Kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdis – spalio 11 d. 14 val.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo Ukmergės rajono savivaldybėje kainos.
Pranešėjas – Eugenijus Rimkevičius, UAB Technologinių paslaugų sprendimai direktorius.

2. Dėl komunalinių atliekų surinkimo Ukmergės rajono savivaldybėje ir jų vežimo į atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius paslaugų techninės užduoties.
Pranešėja – Inga Muliuolė, UAB Ekokonsultacijos projektų vadovė.

3. Dėl komunalinių atliekų surinkimo Ukmergės rajono savivaldybėje ir jų vežimo į atliekų apdorojimo ar šalinimo įrenginius paslaugų sutarties sąlygų.
Pranešėja – Diana Gervinskienė, Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

4. Dėl sprendimo paskirti UAB „Ukmergės autobusų parkas“ atliekų tvarkytoju Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje poveikio konkurencijai vertinimo.
Pranešėja – Diana Gervinskienė, Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

5. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkas                                                                              Algirdas Kopūstas   

 _______________________________________

 Posėdis vyks mišriu būdu (Tarybos posėdžių salėje (II a.) ir Zoom platformoje)