Naujiena

Išvažiuojamas Savivaldybės ūkio komiteto posėdis
2021 m. Spalio 25 d.

Išvažiuojamas Savivaldybės ūkio komiteto posėdis

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA 

IŠVAŽIUOJAMAS SAVIVALDYBĖS ŪKIO
KOMITETO POSĖDIS 

2021 m. lapkričio 5 d. 13.00 val.
Ukmergė 

 

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Prezidento A. Smetonos (Užugirio) dvaro veiklos ir vystymo perspektyvų.
Pranešėja – Violeta Reipaitė, Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė.

2. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas                                                                       Valdas Mikalajūnas