Naujiena

Konferencijoje kalba Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė
2021 m. Rugsėjo 13 d.

Įvyko konferencija „Sumanūs kaimai Ukmergėje: iššūkiai ir galimybės“

Ne vienerius metus Ukmergės rajone vykstantys vietos bendruomenių plėtros procesai nėra įmanomi be glaudaus vietos bendruomenių atstovų – seniūnijų, vietos verslo, institucijų, nevyriausybinių organizacijų (NVO) bei bendruomenių - partnerystės ir bendradarbiavimo. Siekiant šiuos tarpusavio ryšius sustiprinti ir paskatinti, rugsėjo 10 dieną Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje įvyko konferencija „Sumanūs kaimai Ukmergėje: iššūkiai ir galimybės“, skirta apžvelgti ateinančio finansinio laikotarpio aktualijas ir perspektyvas. Konferencijoje dalyvavo potencialūs vietos plėtros proceso dalyviai: rajono vadovai, NVO, bendruomenių, savivaldybės administracijos, seniūnijų, Vietos veiklos grupių (VVG) atstovai.

Pranešėjai pristatė vietos bendruomenių plėtros aktualijas bei perspektyvas kaimo teritorijose ateinančiu naujuoju finansavimo laikotarpiu.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė apžvelgė kaimo plėtros procesą šalyje, įgyvendinant LEADER priemonę bei auditorijai pristatė pereinamojo laiko aktualijas. Ministerijos atstovė pabrėžė, kad ateinančiame laikotarpyje kaimo plėtros procesuose bus svarbu orientuotis į vykstančius pokyčius šiandien, t. y. įsivertinti žaliosios ekonomikos tikslų reikšmingumą ir visumą, atsižvelgti į socialinės atskirties ir skurdo mažinimo problematiką, užimtumo ir judumo skatinimą visuomenėje, pasinaudojant išmaniosiomis technologijomis.

Projektų vadovė Agnė Kanapeckaitė supažindino auditoriją su Europoje vykstančiais vietos plėtros procesais, įvardijamais kaip „sumanūs kaimai“. Renginio  dalyviai turėjo galimybę susipažinti su projektine sumaniųjų kaimų Lenkijoje, Vengrijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse patirtimi, įsivardinti kaip ši priemonė galėtų atrodyti Ukmergėje. Priemonė „Sumanūs kaimai“ neabejotinai reikalauja vietos bendruomenės sutelktumo ir tvarios partnerystės. „Rezultatas arba poveikis, įvairiose socialinėje, kultūros, turizmo, užimtumo, aplinkos tvarkymo, vietos tradicijų išlaikymo srityse, tenkinantis vietos bendruomenę, galimas tik bendradarbiaujant ir sąveikaujant per pasitikėjimą vienas kitu, gerbiant ir pripažįstant savo partnerių kompetencijas ir interesus“,- pažymėjo Tauragės rajono VVG pirmininkė Nijolė Tirevičienė. Ji pasidalijo praktine patirtimi, siekiant įgyvendinti „Sumanių kaimų“ idėją trijose rajono seniūnijose.

Konferenciją vainikavo Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos pirmininkės Angelės Jokubynienės pranešimas apie Ukmergės rajono kaimo bendruomenių lūkesčius, siekius ir problemas.

Renginį finansavo Ukmergės rajono savivaldybė.

 

Reda Liubomirskienė

Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė


Galerija