Naujiena

Skatinama atsakinga veikla
2022 m. kovo 28 d.

Jaunimo iniciatyvų finansavimas

Siekiama finansuoti jaunimo iniciatyvas, kurias įgyvendinant būtų skatinama kryptinga, atsakinga jaunimo veikla, Ukmergės rajono jaunimo aktyvumas ir pilietiškumas, sprendžiamos jaunimo problemos, sudaromos sąlygos formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą ir stiprinama jaunimo organizacijų partnerystė.

Iniciatyvų paraiškas gali teikti Ukmergės rajone registruotos ir veiklą vykdančios jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo grupės.

Paraiškos priimamos visus metus iki einamųjų metų spalio 1 d.

Ta pati jaunimo organizacija ar neformali jaunimo grupė gali teikti dvi paraiškas per einamuosius metus.

Skiriama iki 300 Eur vienai iniciatyvai.

Daugiau informacijos: Jaunimo iniciatyvų finansavimas - UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ (ukmerge.lt)